II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szervezet alaptevékenysége, szervezet és hatásköre

A Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (HCEMM) egy transzlációs kutatásfejlesztéssel (K + F) foglalkozó Nemzeti Laboratórium, amely elsődlegesen az egészséges öregedés kutatásával foglalkozik. A HCEMM létrehozásának célja az volt, hogy a molekuláris biológiai alapkutatásokból a gyógyításban közvetlenül felhasználható eredmények szülessenek. A HCEMM létrehozását az EU Horizon2020 Teaming pályázat elnyerése tette lehetővé (pályázati azonosító: 739593).

A HCEMM jelenlegi kutatási témái az immun-gyulladásos betegségek, az anyagcsere- és szívérrendszeri betegségek, a genomikus instabilitás és rákos megbetegedések, valamint a fertőző betegségek, melyek a fent említett nem fertőző krónikus egészségügyi problémákkal átfedhetnek. A kutatási irányok meghatározásnál a fő szempontot az jelentette, hogy ezek a betegségek a magyarországi és európai lakosság jelentős hányadát érintik.

A HCEMM hivatalos partnerintézménye az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (EMBL) – egy közel ötvenéves múltra visszatekintő nemzetközi szervezet -, mely világviszonylatban is vezető szerepet tölt be a molekuláris biológiai kutatások és az élettudományok területén. Magyarország 2017 óta áll kapcsolatban az EMBL-lel, és a partnerségi megállapodásnak köszönhetően az EMBL mind kutatás, mind menedzsment területen segíti legjobb gyakorlatai átadásával és azok implementálásával a HCEMM intézményét.
Jelenleg 16 kutatócsoport vesz részt a HCEMM projektben, mindannyian kettős affiliációban a HCEMM-et létrehozó szervezetekkel. Ezen intézmények a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem, mely intézmények összefogása és elkötelezettsége hozzájárul a Molekuláris Medicina Kiválósági Központ létrehozásához. A kiválasztást független nemzetközi panel végzi, garantálva a jövőbeni csoportok és a kutatások kiválóságát. A kutatás, különösen az élettudományok területén hosszú, idő- és erőforrásigényes feladat, ezért különösen jelentős, hogy a HCEMM harmadik évében már több, mint 60 tudományos cikk született a kutatócsoportok munkájából, és bízunk benne, hogy a jövőben további, hasznosítható eredményeket érnek el. Több HCEMM kutatócsoport is bekapcsolódott koronavírushoz kapcsolódó kutatásba, mind a modellezés, mind a klinikai kutatás területén.

Különlegessége a projektnek az Advanced Core Facility/Műszerközpontok (ACF) rendszere. Az ACF műszerközpontok olyan specializálódott laboratóriumok, melyek a legújabb technológiával és modern gépekkel kerülnek felszerelésre. Az ACF rendszer meghonosítása lehetővé teszi, hogy a legfejlettebb kutatási technológiák fókuszáltan szerveződjenek egységbe, melyekhez hálózatos formában működtetve minden HCEMM kutató hozzáférhet, ezáltal a legmagasabb szintű kutatási eredmények érhetőek el. Ezek a műszerközpontok mindhárom intézményben kialakításra kerültek (SE, SZTE, SZBK).

A HCEMM 2020-ban Nemzeti Laboratórium státuszt kapott, amely hozzájárul az új laboratóriumokat is magában foglaló új székhely kialakításához. A Szegedi Science Parkban kialakításra kerülő központ 5-7 új kutatócsoportnak, valamint egy új Advanced Core Facility-nek (ACF4: Scientific Computing /Tudományos Számítástechnika műszerközpont) kíván otthont nyújtani. A Nemzeti Laboratóriumok támogatását célzó finanszírozás lehetővé teszi az EU teaming pályázat teljes kibontakozását a három már meglévő ACF további korszerűsítésével, egyben lehetőséget teremt a magyar kutatókkal és az ipari partnerekkel történő együttműködésre.

A HCEMM Nonprofit Kft. tevékenységét meghatározó jogszabályok:

Horizont 2020 program keretében kötött támogatási megállapodás (Nr. 739593)

Törvények:

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
2006. évi V. törvény
2007. évi CLII. törvény
2007. évi CVI. törvény
2011. évi CCIV. törvény
1994. évi XL. törvény
2009. évi CXXII. törvény
2011. évi CXCVI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLlII. törvény
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Rendeletek, közjogi szervezet szabályzó eszközök:

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
301/2016. (IX.30.) Kormányrendelet
1356/2016. (VII.12.) Kormányhatározat

Szervezeti és működési szabályzat, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat
Szervezeti Struktúra

A HCEMM Nonprofit Kft.-re nem releváns

A közérdekű adatok megismerésére, szóban és írásban (6723 Szeged, Budapesti út 9. ) vagy elektronikus úton (adatvédelmi tisztviselő: Dr. Papp Viktória, Email cím: gdpr@hcemm.eu ) bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére és közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A HCEMM Nonprofit Kft. szabályzata az Információszabadság biztosításáról.

This website uses cookies. For more information visit the Cookies & Privacy Policy page.
Skip to content