III. Gazdálkodási adatok

H2020-WIDESPREAD-2016-2017/H2020-739593 EU Teaming projekt:

Megvalósítás időszaka: 2017.04.01 – 2025.03.31

Támogatási összeg: 14 997 310 EUR

A támogatás célja, hogy az Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriummal (EMBL) együttműködve létrejöjjön a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine – HCEMM). A projekt megvalósítása konzorciumban történik, a tagok a következők: HCEMM Nonprofit Kft. (projekt koordinátor), Szegedi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, EMBL. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal megfigyelő, felügyelő szerepet tölt be a konzorciumban. A projekt a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ létrehozását és működését finanszírozza, ugyanakkor nem tekinthető klasszikus értelemben vett kutatási projektnek, hiszen kutatási tevékenységet közvetlenül nem támogat. Elkülönített források révén támogatja a HCEMM-hez kapcsolódó kutatócsoportok disszeminációs tevékenységét a befogadó intézményekben1, valamint a HCEMM-nek otthont adó intézményekben található fejlett műszerparkok (Advanced Core Facility – ACF) működését. A HCEMM keretein belül jelenleg 17 kettős affiliációjú kutatócsoport („matching” group) működik, további 5-7 junior csoport indulása áll előkészítés alatt, a befogadó intézményekben pedig három ACF lett létrehozva.

This website uses cookies. For more information visit the Cookies & Privacy Policy page.
Skip to content